Klachtenprocedure

1 – EERST TELEFONISCH CONTACT

Heeft u een klacht, neem dan eerst telefonisch contact met ons op. In vrijwel alle gevallen zullen wij de klacht direct op kunnen lossen met u. Als dit niet niet het geval is kan je een klacht bij ons indienen of via het Europese online geschillenplatform (ODR).

2 – SCHRIFTELIJK INDIENEN KLACHT

Uiteraard is er (vervolgens) ook de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen. Voor een snelle en correcte afhandeling van uw klacht, vragen wij u vriendelijk om de onderstaande gegevens te vermelden:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de artikelen waarop uw klacht betrekking heeft;
  • de aard van uw klacht;
  • eventuele eerdere correspondentie met ons,

U kunt uw klacht onder vermelding van bovengenoemde gegevens opsturen naar:

Natuurlijke Dierenwinkel
T.a.v. Afdeling Klachten
Haringvliet 82
3011TG Rotterdam

3 – AFHANDELING KLACHT

Zodra uw klacht is ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via de e-mail een inhoudelijke reactie. Met deze klacht zullen wij uiterst serieus een passende oplossing bieden.

4 – GESCHILLENCOMMISSIE

Vind u dat uw klacht niet naar behoren is behandeld, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

5 – EUROPESE ONLINE GESCHILLENPLATFORM (ODR)

Per 15 februari 2016 kunt u ook terecht Europese online geschillenplatform (ODR). In het geval van een klacht/geschil kunt u terecht bij: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Scroll naar top